Todos un e iguais

Servizo de comedor

Dispoñemos dun servizo de comedor propio que se xestiona integramente polo propio centro. A materia prima é seleccionada e adquirida polo propio centro e a comida elabórase tamén por parte do noso persoal.

Somos conscientes de que o comedor escolar desempeña unha función educativa moi importante. Debe servir para fomentar unha dieta variada e equilibrada, así como para promover a diversidade gastronómica. A idade escolar é un período no que non só se debe proporcionar unha achega adecuada de enerxía e nutrientes para garantir un bo estado nutricional, senón que é unha etapa decisiva para instaurar uns hábitos e comportamentos alimentarios saudables que perduren no tempo e mantéñanse na idade adulta. 

Por iso traballaremos, xunto coas familias, aspectos importantes como:

  • A adquisición de hábitos alimenticios saudables. 
  • O nivel educativo que desde pequenos debe conseguirse na mesa. 
  • O momento de crecemento e idade do comensal. 
  • As características específicas do comensal: alerxias, enfermidades crónicas ou temporais… que serán atendidas con especial coidado.

O colexio pode adaptar o seu menú ás necesidades específicas daqueles alumnos que por indicacións estrictamente médicas o precisen. 

O noso menú é elaborado mensualmente por persoal especialista e está formado por 1º prato, 2º prato e postre. Ademais, co fin de conseguir unha alimentación equilibrada, o colexio ofrece información ás familias sobre o menú escolar puntualmente cada mes. 

A vixilancia do comedor realízase por profesores do colexio, que son os responsables do control das normas de educación e convivencia que o centro establece para o comedor e realiza seguimento a aqueles alumnos que poidan ter algún problema relacionado coa alimentación.

 

 

Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram