Titorías e horarios de visita


Educación Infantil


4º Infantil

Dna. Antonia Couto García

Mércores de 17 a 18 h.


5º Infantil

Dna. Giovanna López Teijeiro

Mércores de 17 a 18 h.


6º Infantil

Dna. Vanessa Fdez. Glez

Mércores de 17 a 18 h.


Educación Primaria


1º Primaria

Dna. Mª José Teijeiro Moreda

Xoves de 17’10 a 18’10 h.


2º Primaria

Dna.Francisca Díaz Alonso

Xoves de 17’10 a 18’10 h.


3º Primaria

Dna.Encarnación Rguez García

Mércores de 17’10 a 18’10 h.


4º Primaria

Dna. Beatriz Fdez. Uría

Mércores de 17’10 a 18’10 h.


5º Primaria

Dna. Esperanza Rguez Veiga

Mércores de 17’10 a 18’10 h.


6º Primaria

D. Alejandro Villalba Loredo

Mércores de 17’10 a 18’10 h.

E.S.O


1º E.S.O

Dna Tamara López Lastra

Martes de 17 a 18 h.


2º E.S.O

Dna. Mª Mar Castro Eiras

Xoves de 17 a 18 h.


3º E.S.O

Dna. Yolanda Fiallega Gómez

Mércores de 17 a 18h.


4º E.S.O

D. Marcos Loureiro Díaz

Mércores de 17 a 18h.


Outros profesores/as e o seu horario


D. Antonio Alonso Fraga

Ver Director


D. Ramón Eiras Fdez.

Ver Xefe de estudios.


D. Javier Ponte Varela

Ver dpto. de orientación


Dna Patricia Fernández Fernández

Ver Secretaria


Dna. Mª Elvira Alonso Fraga

Previa cita a través de titor/a.


D. Normando Leivas Luaces

Previa cita a través de titor/a.


D. Rubén Pérez Val

Previa cita a través de titor/a.


Dna Uxía Cruz Bustamante

Previa cita a través de titor/a.


D. Antonio Valín Valdés

Previa cita a través de titor/a.


D. Rubén García Piñeiroa

Previa cita a través de titor/a.


Dna. Lorena Logarela Rguez

Previa cita a través de titor/a.