Actividades e Servizos


Transporte Escolar


Responsable: As empresas que ofrecen os seus servizos son os responsables legais deste transporte.

Encargados de organizar, facer cumpri-las normas e mediar entre pais, alumnos e empresa:

Traxectos:


Comedor e outros servizos


Sen ánimo de lucro e en actitude de servizo, o colexio ofrece ós alumnos a posibilidade de beneficiarse do comedor e doutras instalacións.

O alumnado beneficiario do servizo de comedor estará atendido polos seguintes educadores/as:

Atenden á cociña:

Horario de Comedor:


Biblioteca de Alumnos


E unha actividade escolar e extraescolar ó servizo dos alumnos. Cumpre tres finalidades: Servizo de lectura, servizo de préstamo de libros e servizo de documentación.

A Biblioteca ten un servizo de apertura, independentemente do uso que faga cada un dos profesores, durante os recreos do alumnado.

Horario Base:


Servizo “madrugadores”


É un servizo que o colexio ofrece ás familias para que os seus fillos/as estean atendidos no centro desde as 8,00 h. ata o comezo das clases en dependencias do centro xuvenil, ten tamén servizo de almorzo.

Responsables:


Asistencia a educación infantil


En horario de 9:30 a 10 h, para alumnado de infantil que chega a esta hora, temos atención nas aulas:

Responsables:


Apertura do centro educativo fóra do horario lectivo


1.- Enténdese horario lectivo desde as 09,30 h. (Luns 9:00h) ata as 17,00 h.

2.- En período lectivo o centro permanecerá aberto fóra do horario lectivo entre as 17,00 h e as 20,00 h de luns a venres (agás festivos), nas seguintes condicións.

3.- En periodo non lectivo: vacacións de nadal, antroido, semana santa e verán, o centro educativo permanecerá cerrado ao público, agás no mes de xullo de 11 a 13 h de luns a venres (agás festivos), horario en que estarán abertos os despachos para atención ao público.


Outros aspectos de interese xeral