FORMULARIOS DE COMUNICACIÓN FAMILIA - COLEXIO


06/10/2014

Nestes enlaces podedes descargar os seguintes formularios:

XUSTIFICANTE DE FALTA DE ASISTENCIA. (infantil e 1º ciclo de primaria, basta con chamar ao colexio para xustificar a falta)

https://www.dropbox.com/s/1zn6mdlpcmuuht0/MOF DIP 047 XUSTIFICANTE DE FALTA DE ASISTENCIA v1 14f.docx?dl=0

 SOLICITUDE  DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, Para usar en caso de que algún alumno/a precise que lle sexa administrado algún medicamento a unha hora determinada dentro do horario escolar; é preciso deixar moi craras as horas e as cantidades a administrar.

https://www.dropbox.com/s/9274nyro1wulmc1/SOLICITUDE MEDICAMENTOS.docx?dl=0

INFORMACIÓN SOBRE RECOLLIDA DE ALUMNADO.- Usarase este formulario cando o alumnado de inf e primaria, vaia ser recollido no centro ou na parada de transporte escolar, por persoas alleas á súa familia directa.

https://www.dropbox.com/s/4o6fb1b8z8umpoc/recollida de alumnado de ed infantil e primaria..docx?dl=0
 Voltar