O Centro HoxeCentro
Concertado


Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria

Servizos
Escolares


Comedor Escolar

Transporte

Madrugadores

Actividades
Complementarias


Piscina

Charlas

Obradoiros Educativos

Viaxes Culturais

Actividades
Extraescolares


Deporte variado para tódalas idades.