Tempos e Horarios do Centro


Horario de apertura do centro


En periodo lectivo

De luns a venres de 09,00 h a 20,00 h

En periodo vacacional, cerrado:

Mes de xullo de luns a venres (agás festivos) atención ao público de 11 a 13 h.


Horario Escolar


Educación Infantil

Mañá

10:00h Acollida e Primeira sesión

11:00h Descanso

11:30h 2ª sesión

13:00h Fin da mañá

Tarde

14:30h Entrada e 1ª sesión

15:20h Descanso

16:00h Fin de actividades académicas, comezan actividades extraescolares. (Todo o alumnado permanece no centro)

17:00h Fin de actividades extraescolares.

Educación Primaria

Mañá

09:30h Entrada e sesión de lectoescritura

09:50h Primeira sesión de clase

10:40h Segunda sesión de clase

11:30h Descanso

12:00h Saúdo matinal en clave de valores, sesión de comprensión oral

12:10h Terceira sesión de clase

13:00h Fin da mañá

Tarde

14:30h Entrada e 1ª sesión

15:20h 2ª sesión

16:10h 3ª sesión, actividades extraescolares ou estudio dirixido. (todo o alumnado permanece no centro)

17:00h Fin de actividades.

E.S.O 1º

Mañá

09:30h Entrada e primeira sesión

10:20h Segunda sesión

11:10h Terceira sesión

12:00h Descanso

12:30h Cuarta sesión

13:20h Fin da mañá

Tarde

14:30h Entrada e 1ª sesión

15:20h 2ª sesión

16:10h 3ª sesión

17:00h Fin de actividades académicas, comezan actividades extraescolares.

*Os venres as actividades académicas rematan ás 13,20 h.

E.S.O 2º/3º/4º Luns

Mañá

09:00h Entrada e 1ª sesión, titoría (1ª parte)

09:30h Segunda sesión de clase

10:20h Terceira sesión

11:10h Cuarta sesión

12:00h Descanso

12:30h Quinta sesión

13:20h Sexta sesión

14:10h Sétima sesión

15:00h Fin da mañá

Tarde

15:55h Entrada e sesión de titoría (2ª parte)

16:15h Oitava sesión

17:05h Fin da xornada

E.S.O 2º/3º/4º Martes a venres

Mañá

09:30h Entrada e primeira sesión

10:20h Segunda sesión

11:10h Terceira sesión

12:00h Descanso

12:30h Cuarta sesión

13:20h Quinta sesión

14:10h Sexta sesión

15:00h Fin da mañá

Tarde

Libre, estudo dirixido ou reforzo voluntario.


Periodos de Avaliación


Inicial

Sesións de avaliación 10 e 11.10.17

*Non se entregan cualificacións.


Primeira

Sesións de avaliación: 15, 18, 19.12.17

Entrega de notas ó alumnado, 21.12.17


Avaliación complementaria

Sesións de avaliación: 15, 16.2.18

*Non se entregan cualificacións.


Segunda

Sesións de avaliación: 16, 19, 20.3.18

Entrega de notas ó alumnado: 23.3.18


Avaliación extraordinaria de pendentes (Só E.S.O)

2,3,4, Maio 2018


Terceira e/ou final

En datas a determinar segundo indicacións de inspección educativa.


Extraordinaria de Setembro

Exames de ESO.- 3 e 4 .9.18

Sesións de avaliación.- 4.9.18

Entrega de cualificacións.- 5.9.18