Encontros Titorías Grupais 17/18


Reunión dos titores/as coas familias de cada un dos cursos para tratar temas que relativos ao desenvolvemento normal do curso


Imaxes:


4º Infantil 4-infantil.jpg 4º Infantil
4º Infantil 4infantil.jpg 4º Infantil
5º Infantil 5-infantil.jpg 5º Infantil
6º Infantil 6-infantil.jpg 6º Infantil
1ºPrimaria 1-primaria.jpg 1ºPrimaria
2ºPrimaria 2-primaria.jpg 2ºPrimaria
3ºPrimaria 3-primaria.jpg 3ºPrimaria
4ºPrimaria 4-primaria.jpg 4ºPrimaria
5ºPrimaria 5-primaria.jpg 5ºPrimaria
6ºPrimaria 6-primaria.jpg 6ºPrimaria
1ºESO 1eso.jpg 1ºESO
2ºESO 2eso.jpg 2ºESO
3ºESO 3eso.jpg 3ºESO
4ºESO 4eso.jpg 4ºESO