Os nosos principios de calidade educativa


O noso colexio pon aos alumnos/as no centro da súa acción educativa, buscando a formación integral da persoa.


Comprendemos que a visión de futuro esixe un compromiso decidido de:


Para responder a todas estas expectativas, o Colexio conta con:


Para todo isto a Dirección do centro asegura o cumprimento de tódolos requisitos regulamentarios necesarios para o desenvolvemento da nosa actividade.