Sumando Vontades

Educación Primaria

A Primaria é a primeira etapa obrigatoria do sistema educativo a partir da cal se crean as bases para unha educación máis complexa, como a Secundaria ou a Universitaria. 

É decisiva dentro do ensino obrigatorio. Nela establécense as bases da maior parte das aprendizaxes posteriores.

A finalidade deste nivel educativo é favorecer que o neno aprenda o necesario para vivir e integrarse na sociedade de forma crítica e creativa, adquirindo uns coñecementos básicos relativos á expresión oral, escritura, apreciación de ideas, procesos e conceptos matemáticos máis xeneralizados, así como unha progresiva autonomía de acción no seu medio, procurando que este proceso de ensino-aprendizaxe resulte motivador e gratificante. 

Os procesos de aprendizaxe esixen períodos máis amplos que un ano para a súa correcta adquisición por parte dos alumnos, e é por iso que se organizan en 6 cursos para idades comprendidas entre 6 e 11 anos.

A educación organízase en áreas impartidas por mestres e a metodoloxía didáctica ten carácter persoal. A avaliación é continua e global.

No noso Centro, a implantación de novas metodoloxías, a posta en valor do traballo cooperativo como excelente ferramenta para facilitar e mellorar a aprendizaxe e a enorme implicación do equipo docente, permítennos garantir unha formación integral e unha óptima preparación para a Educación Secundaria Obrigatoria. 

HORARIO

Lunes
9:3013:00
14:3017:00
Martes
9:3013:00
14:3017:00
Miércoles
9:3013:00
14:3017:00
Jueves
9:3013:00
14:3017:00
Viernes
9:3013:00
14:3017:00


Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram