o meu colexio, o teu colexio, o noso colexio

LIBROS DE TEXTO 2021/2022

O colexio ofrece ás súas familias o servizo de reserva e entrega de libros de texto. Para iso anualmente publícase a listaxe de textos necesarios para o curso seguinte.

O centro encárgase de repartir os libros, previamente reservados, directamente ás familias, ofrecendo un servizo rápido e cómodo para todos. Coa entrada en vigor da nova Lei do fondo solidario de libros de texto para as etapas de primaria e secundaria, o colexio actuará de intermediario entre a Xunta de Galicia e as familias, facilitando a entrega e devolución dos libros prestados pola administración e inculcando aos seus alumnos o valor de coidar os libros para que poidan ser usados por outros compañeiros nos cursos seguintes.

4º INFANTIL

ÁREA OU MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Proxecto Nivel 1

A AUGA 3.0

978-84-9185-059-5

Galego

Proxecto Nivel 1

O CASTE LO 3.0

978-84-9185-069-4

Galego

Proxecto Nivel 1

O CIRCO 3.0

978-84-9185-070-0

Galego

Lecto-escritura

MIS LETRAS

978-84-680-1130-1

Castelán


5º INFANTIL

ÁREA   OU MATERIA

TÍTULO,   EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Proxecto Nivel 2

A AUGA 3.0

978-84-9185-084-7 

Galego

Proxecto Nivel 2

O CASTELO 3.0 

978-84-9185-083-0

Galego

Proxecto Nivel 2

O CIRCO 3.0

978-84-9185-081-6

Galego

Lectoescritura

MIS LETRAS 2

978-84-680-1201-8

Castelán

Lectoescritura

MIS LETRAS 3

978-84-680-1202-5

Castelán

Lectoescritura

CARTILLA MIS LETRAS 1

978-84-680-1521-7

Castelán

6º INFANTIL

ÁREA   OU MATERIA

TÍTULO,   EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Proxecto Nivel 3

A AUGA 3.0

978-84-9185-092-2

Galego

Proxecto Nivel 3

O CASTELO 3.0

978-84-9185-074-8 

Galego

Proxecto Nivel 3

O CIRCO 3.0

978-84-9185-090-8

Galego

Lectoescritura

MIS LETRAS 3

978-84-680-1202-5

Castelán

Lectoescritura

MIS LETRAS 4

978-84-680-1203-2

Castelán

Lectoescritura

MIS LETRAS 5

978-84-680-1204-9

Castelán

Lectoescritura

CARTILLA MIS LETRAS 2

978-84-680-1522-4

Castelán1º PRIMARIA

ÁREA   OU MATERIA

TÍTULO,   EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Lingua castelá

1PRI LENGUA PRIMEROS PASOS Mochila Ligera Pauta   Saber Hacer. Santillana 2014

978-84-680-1857-7 

Castelán

Lecturas

La nave de los libros (Lecturas 1) Santillana 2011

978-84-294-6988-2

Castelán

Lingua galega

1PRI LINGUA Saber Facer. Mochila Lixeira Santillana 2014 

978-84-9972-542-0

Galego

Matemáticas

1PRI MATEMATICAS Mochila Ligera Saber Hacer.   Santillana 2014

978-84-680-2017-4 

Castelán

C. Sociais

1PRI CIENCIAS SOCIAIS Saber Facer. Santillana 2014

978-84-9972-237-5 

Galego

Relixión

1PRI RELIGION Serie Manantial Santillana 2015

978-84-680-3262-7 

Castelán

Música

MELODÍA   1 (Ed. Galinova) 2015

978-84-9737-222-0

Galego

C. Naturais

1PRI CIENCIAS DA NATUREZA Saber Facer.   Santillana 2014

978-84-9972-235-1 

Galego 

2º PRIMARIA

ÁREA OU MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Lingua castelá

2PRI LENGUA Mochila Ligera Saber Hacer 2015

978-84-680-2546-9

Castelán

Lingua galega

2PRI LINGUA Mochila Lixeira Saber Facer 2015

978-84-9972-239-9

Galego

Matemáticas

2PRI MATEMATICAS Mochila Ligera Saber Hacer 2015

978-84-680-2547-6

Castelán

C. Sociais

2PRI CIENCIAS SOCIAIS Saber Facer 2015

978-84-9972-703-5

Galego

Relixión

2PRI RELIGION Serie Manantial Santillana 2015

978-84-680-2954-2

Castelán

Música

MELODÍA 2 (Ed. Galinova) 2015

978-84-9737-238-1

Galego

Lectura

2PRI LECTURAS HISTORIAS DE PAPEL

978-84-680-2556-8

Castelán

C. Naturais

2PRI CIENCIAS DA NATUREZA Saber Facer 2015

978-84-9972-245-0

Galego 

3º PRIMARIA

ÁREA OU MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Matemáticas

3PRI MATEMATICAS Saber Hacer Contigo. Santillana 2018

978-84-141-1186-4

Castelán

C. Sociais

3PRI CC. SOCIAIS Saber Facer Contigo. Santillana 2020

978-84-9185-229-2

Galego

C. Naturais

3PRI CC. DA NATUREZA Saber Facer Contigo.          Santillana 2020

978-84-9185-232-2

Galego

Lingua Galega

3PRI LINGUA Saber Facer Contigo. Santillana 2020

978-84-9185-228-5

Galego

Lingua Castelá

3PRI LENGUA CASTELLANA Saber Hacer Contigo.   Santillana 2018

978-84-680-4738-6

Castelán

Relixión

3PRI RELIGION Serie Brújula Santillana 2019

978-84-680-4881-9

Castelán

Inglés

GO! 3 ACTIVITY PACK RICHMOND

978-84-668-2731-7

Inglés

Inglés

GO! 3 STUDENT'S PACK

978-84-668-2540-5

Inglés 


4º PRIMARIA

ÁREA OU MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Matemáticas

4PRI MATEMATICAS Saber Hacer 2015

978-84-830-5609-7

Castelán

C. Sociais

4PRI CIENCIAS SOCIAIS Saber Facer 2015

978-84-9972-714-1

Galego

C. Naturais

4PRI CIENCIAS NATURAIS Saber Facer 2015

978-84-9972-600-7

Galego

Lingua galega

4PRI LINGUA Saber Facer 2015

978-84-9972-616-8

Galego

Lingua castelá

4PRI LENGUA Saber Hacer 2015

978-84-680-2956-6

Castelán

Relixión

4PRI RELIGION Serie Manantial Santillana 2015

978-84-680-2067-9

Castelán

Inglés

GO! 4 ACTIVITY PACK RICHMOND

978-84-668-2678-5

Inglés


5º PRIMARIA

ÁREA   OU MATERIA

TÍTULO,   EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Matemáticas

5PRI MATEMATICAS Saber Hacer Contigo Santillana 2019

978-84-680-4896-3

Castelán

C. Sociais

5PRI CIENCIAS SOCIAIS Saber Facer Contigo           Santillana 2020

978-84-9185-233-9

Galego

C. Naturais

5PRI CIENCIAS DA NATUREZA Saber Facer Santillana Contigo 2020

978-84-9185-235-3

Galego

Lingua galega

5PRI LINGUA Saber Facer Contigo Santillana 2020

978-84-9185-224-7

Galego

Lingua castelá

5PRI LENGUA CASTELLANA Saber Hacer Contigo.  Santillana   2020

978-84-680-4889-5

castelán

Relixión

5PRI RELIGION Serie Brujula Santillana 2019

978-84-680-4883-3

Castelán

Inglés

GO! 5 ACTIVITY PACK RICHMOND

978-84-668-3136-9

Inglés

Inglés

GO! 5 STUDENT'S PACK

978-84-668-2887-1

Inglés 


6º PRIMARIA

ÁREA OU MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Matemáticas

6PRI MATEMATICAS Saber Hacer 2015

978-84-680-3033-3

Castelán

C. Sociais

6PRI CIENCIAS SOCIAIS Saber Facer 2015

978-84-9972-440-9

Galego

C Naturais

6PRI CIENCIAS NATURAIS Saber Facer 2015

978-84-9972-587-1

Galego

Lingua galega

6PRI LINGUA Saber Facer 2015

978-84-9972-497-3

Galego

Lingua castelá

6PRI LENGUA Saber Hacer 2015

978-84-680-3171-2

Castelán

Relixión

6PRI RELIGION Serie Manantial Santillana 2015

978-84-680-2493-6

Castelán

Inglés

GO! 6 ACTIVITY PACK RICHMOND

978-84-668-3137-6

Inglés


1º ESO

ÁREA OU MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Matemáticas

Matemáticas Santillana Saber Hacer 2015

978-84-680-1441-8

Castelán

Bioloxía e xeoloxía

Bioloxía e xeoloxía Anaya 2015

978-84-678-5181-6

Galego

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia 1° ESO Baía edicións  

978-84-9995-000-6

Galego

Lingua galega e literatura

Lingua e literatura galega 1º ESO Baía edicións

978-84-9995-167-6

Galego

Lingua castelá e literatura

Lengua castellana y literatura Serie comenta. Santillana   2015.

978-84-680-1577-4

Castelán

Relixión

1º ESO Relixión Ágora Savia-15

9788467582369

Castelán

Inglés

SB Mosaic 1 OxfordD 2015

9780194666107

Inglés

Francés

Promenade 1 SM livre de l’élève 2015

978-84-675-6264-4

Francés

Francés

Promenade 1 SM Cahier d’activités 2015

978-84-675-7805-8

Francés 

2º ESO

ÁREA OU MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Matemáticas

Matemáticas Saber Hacer. Santillana 2016

978-84-680-2894-1

Castelán

Física y química

Física y química Saber Hacer. Santillana 2016

978-84-680-1952-9

Castelán

Lingua castelá e literatura

Lengua castellana y literatura Serie Comenta. Santillana 2016

978-84-680-4007-3

Castelán

Lingua e literatura galega

Lingua e literatura galega. 2º ESO Baía edicións

978-84-9995-194-2

Galego

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia 2° ESO Baía edicións

978-84-9995-198-0

Galego

Tecnoloxía

2º ESO Tecnologías Savia-15

9788467576108

Castelán

Inglés

Mosaic 2 SB

9780194666244

Inglés

2ª Lingua Estranxeira

Livre de l’élève Promenade 2. SM

978-84-675-7800-3

Francés

2ª Lingua Estranxeira

Cahier d’activités. Promenade 2. SM

978-84-675-7802-7

Francés

Música

Música xograr 2º ESO. Galinova. Sec XXI

978-84-9737-190-2

Galego 

3º ESO

ÁREA   OU MATERIA

TÍTULO,   EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Matemáticas Académicas

Matemáticas académicas Santillana Saber Hacer Serie Resuelve

978-84-680-1285-8

Castelán

Matemáticas Aplicadas

Matemáticas aplicadas Santillana Saber Hacer Serie Soluciona

978-84-680-1278-0

Castelán

Bioloxía e Xeoloxía

Bioloxía e xeoloxía Anaya 2015

978-84-678-5334-6

Galego

Física y química

Física y química Saber Hacer Santillana 2015

978-84-141-0279-4

Castelán

Xeografía e Historia

Xeografía e historia 3º ESO Baía edicións

978-84-9995-170-6 

Galego

Lingua galega e   literatura

Lingua e literatura galega. Baía edicións

978-84-9995-168-3

Galego

Lingua castelá e   literatura

Lengua castellana y literatura. Serie comenta. Santillana 2015.

978-84-680-3657-1

Castelán

Inglés

Student book Mosaic 3 Oxford 2015

9780194652063

Inglés

Música

MÚSICA 3º (LIBRO DE TEXTO). Galinova. 2011

978-84-9737-155-1

Galego

2ª Lingua Estranxeira

Francés Promenade 3º ESO Livre de l’élève

978-84-675-7799-0

Francés

2ª Lingua Estranxeira

Francés Promenade 3º ESO Cahier d’exercices

978-84-675-7801-0

Francés 

4º ESO - ENSINANZAS ACADÉMICAS

ÁREA OU MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Matemáticas Académicas

Matemáticas B (Orientadas a las Enseñanzas Académicas) SM  Savia 16

9788467586930

Castelán

Xeografía e Historia

Xeografía e historia 4º ESO. Baía edicións 2015

978-84-9995-199-7

Galego

Lingua galega e literatura

Lingua e literatura galega. 4º ESO Baía edicións

978-84-9995-195-9

Galego

Lingua castelá e literatura

Lengua castellana y literarura. Serie comenta. Santillana 2016

978-84-680-3999-2

Castelán

Bioloxía e Xeoloxía

Bioloxía e xeoloxía Saber Facer Santillana 2016

978-84-9972-709-7

Galego

Física e química

Física y química Saber Hacer Santillana 2016

978-84-680-3790-5

Castelán

Inglés

Mosaic 4 SB

9780194666473

Inglés 

4º ESO - ENSINANZAS APLICADAS

ÁREA OU MATERIA

TÍTULO, EDITORIAL E ANO DE EDICIÓN

ISBN

IDIOMA

Matemáticas Aplicadas

Matemáticas A (Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas) Serie Soluciona Santillana 16

978-84-680-4006-6

Castelán

Xeografía e Historia

Xeografía e historia 4º ESO. Baía edicións 2015

978-84-9995-199-7

Galego

Lingua galega e literatura

Lingua e literatura galega. 4º ESO Baía edicións

978-84-9995-195-9

Galego

Lingua castelá e literatura

Lengua castellana y literarura. Serie comenta. Santillana 2016

978-84-680-3999-2

Castelán

Inglés

Mosaic 4 SB

9780194666473

Inglés

IAEE

Iniciacióna la actividad emprendedora y empresarial. Editorial Editex

9788490787595

Castelán 


Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram