o meu colexio, o teu colexio, o noso colexio

Academia de Idiomas Activa

Sabemos a importancia que ten a aprendizaxe de idiomas hoxe en día, por iso, o noso centro Plurilíngüe aposta por iso. Desde a empresa Activa, ofrecese a alumnos e familias a oportunidade de aprender Inglés e Alemán. A Escola de Idiomas é un proxecto de ensinanza de linguas estranxeiras en horario extraescolar dirixido a alumnado de todas as etapas educativas.

Os trazos fundamentais que identifican o proxecto de Escola de Idiomas son: clases cun enfoque comunicativo, grupos reducidos e homoxéneos (entre 8 e 12 alumnos por grupo/nivel), seguimento personalizado e probas de nivel, certificacióndos progresos a través dos exames oficiais de University of Cambridge, informes pedagóxicos trimestrais e titorías, calendario de eventos culturais e programa complementario (visionado de películas, tradicións, festividades, ...), newsletter mensual, ...

O vindeiro curso 2021 - 2022 comezará o 1 de outubro e rematará o 31 de maio.

En función da evolución e o nivel, os alumnos, a partir de 3º de Primaria, terán a posibilidade de presentarse aos exames oficiais de Cambridge English. ACTIVA xestiona integramente o proceso de matriculación.

En educación infantil, 1º e 2º de Primaria traballaremos a naturalización da lingua inglesa dacordo á metodoloxía Ready for a Story!, propoñendo a súa aprendizaxe a través de contos escenificados.

En 3º, 4º, 5º, 6º de Primaria e ESO os alumnos adquirirán a destreza necesaria que lles permita realizar as probas da prestixiosa Universidade de Cambridge. Estes exames avalían as catro destrezas básicas (reading, writing, speaking e listening). Este sistema de exames está vinculado ao Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas.

As prazas son limitadas e cubriranse por estrita orde de inscrición sendo necesario un número mínimo de inscricións por grupo para iniciar a actividade. En caso de non formarse grupo, comunicarémosvolo telefonicamente tan pronto como sexa posible. 

Prezos e horarios

INGLÉS

Días

Horarios

Cuota

Ed. Infantil

Luns e mércores

16:00 a 17:00

46 €/mes

1º y 2º Ed. Primaria

Martes e xoves

16:00 a 17:00

46 €/mes

3º y 4º Ed. Primaria

Martes e xoves

17:00 a 18:00

46 €/mes

5º y 6º Ed. Primaria

Luns e mércores

17:00 a 18:00

46 €/mes

E.S.O.

Luns e mércores

18:00 a 19:00

46 €/mes

E.S.O.

Martes e xoves

18:00 a 19:00

46 €/mes

Desde o vindeiro curso 2021/2022 o sistema de inscrición nas actividades extraescolares realizarase única e exclusivamente a través da plataforma web ACTIVA. O prazo de inscripción será desde o día 8 de xuño ás 12:00 h. ata o día 30 de xuño á mesma hora. En setembro haberá un segundo prazo de inscrición. As inscricións recibidas en xuño terán preferencia sobre as de setembro.

 

A plataforma é un sistema que permite una comunicación más rápida, eficaz e sostenible con vosoutros, e que ademais vos permite estar ao tanto de calquera noticia (circulares, avisos,…), solicitar tutorías, consultar informes de progresos e moito máis.

Plataforma de inscrición 

Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram